OFERTY WSPÓŁPRACY

Poszukujemy podwykonawcy/podwykonawców w poniższym zakresie:

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
 1. Dotyczące wyboru Wykonawcy projektu architektury systemu informatycznego wraz z opisem modelu matematycznego rury preizolowanej

  Kluczowe wymagania wobec podwykonawcy:
  - wiedza teoretyczna oraz praktyczna w zakresie projektowania układów elektronicznych cyfrowych oraz analogowych
  - kompetencje w zakresie projektowania i  identyfikacji modeli matematycznych dla zagadnień elektrotechnicznych
  - umiejętność projektowania architektury oprogramowania dla złożonych systemów akwizycji i wymiany danych
  - dostęp do akademickich baz wiedzy i publikacji naukowych

 2. Pliki do pobrania:

  dasl systems logo Zapytanie ofertowe nr 1 i formularz oferty Małopolska MCP

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017
 3. Dotyczące wyboru dostawcy usługi doradczej z zakresu eksploatacji sieci preizolowanych oraz zjawisk i czynników wpływających na interpretację wyników pomiarów

  Kluczowe wymagania wobec doradcy(ów):
  - wiedza i praktyka w dziedzinie nadzoru i eksploatacji sieci preizolowanych, z koncentracją na lokalizacji uszkodzeń
  - dostęp do niezbędnej infrastruktury (sieci preizolowanej), w celu przeprowadzenia testów w warunkach rzeczywistych

 4. Pliki do pobrania:

  dasl systems logo Zapytanie ofertowe nr 2 i formularz oferty Małopolska MCP


Prosimy o przesyłanie ofert na adres: gw@dasl.pl